Välittäjä
Ti-La 2016, Jyväskylä 9.2-13.2.2016

6 loudspeakers, projector, cables, one relaxed figure, one with so many questions

Installation was part of exhibition series that introduced 52 Finnish contemporary artists over the course of one year. It tells a story about two loudspeaker headed puppets, who are observing, listening and discussing about how they are stuck in the place where they are installed. This is the first time I started inspecting theme of cyclops and loudspeaker-headed-puppets.— Hei Muistio, saanko kysyä yhden kysymyksen?
— Toki, kysy pois.
— Miksi minun pitäisi saada aina ilmaista? Miksen voisi välittää? Miksen voisi muuttua mikrofoniksi, nauhuriksi, kameraksi, muistivihkoksi tai vaikka kaiuttimeksi ja auttaa ilmaisemaan toisia niin kuin ne auttavat ilmaisemaan minua?
— Ehkä sinun on vain muututtava sellaiseksi ja alettava ymmärtämään epäjärjestystä. Jotta voisit ymmärtää epäjärjestystä, on sinun ymmärrettävä itseäsi. Jotta voisit ymmärtää itseäsi, on sinun ymmärrettävä kanssaolijoita. Jotta voisit ymmärtää kanssaolijaa, on sinun nähtävä sellainen, kuunneltava sellaista ja muututtava sellaiseksi. Lopulta ei ole enää väliä kumpi on kumpi ja yhdessä kuljettaa esiin se maailma, joka on eteenne avautuneena.
— Niin, että mitä?
— Me olemme välittäjiä, koska emme muutakaan osaa. Me kuuntelemme ja katsomme sanojen ja kuvien taakse, löytääksemme ääriviivat aikakautemme audiovisuaalisille muotokuville. Ja siinäkin välillä epäonnistumme.
— Ai kuinka?
— Miten voimme nähdä, jos meillä ei ole korvia?

Välittäjä functions here in between.

— Hello Notepad, can I ask a question?
— Sure go ahead.
— Why should I always be able to express myself? Why can I not mediate? Why can I not transform myself into a microphone, a sound recorder, a camera, a notebook or for example into a loudspeaker and help others to express themselves as these things help me do so?
— Maybe you just need to transform and begin to understand disorder. To understand disorder, you need to understand yourself. To understand yourself, you need to understand other beings. To understand other beings, you need to see one, listen to one and transform into one. Eventually it doesn't matter which is which and together deliver the world that unfolds in front of you.
— What do you say?
— We are the mediators, because that is all we can do. We listen and look beyond words and images to find outlines for audiovisual portraits of our time. And in that we also fail.
— How?
— How can we see, if we don't have ears?